Cursos

CURSOS ANUALS

Full d'inscripcio. Fes click aquí.

Oberta l' inscripció pel curs 2023-2024. Inici de curs: 7 d'octubre.

BENJAMÍ: 1r i 2n primària (6-8 anys)

Treball: Descoberta del cos i la seva correcte col·locació, respiració i impostació de la veu, consciència de l’espai propi i de l’espai global, concepte de quarta paret, descoberta de personatges a partir dels quatre elements de la natura (terra, foc, aigua i aire) i història del teatre (adaptat al nivell del grup).

Horari: Dissabtes de 10 a 13h.

NATANIEL: 3r i 4t primària (8-10 anys)

Treball: Desenvolupament de l’imaginari, respiració i impostació de la veu, improvisacions dirigides, lectura a vista i en veu alta, implantació del concepte d’OBJETIU, descoberta de personatges a partir dels quatre elements de la natura (terra, foc, aigua i aire) i història del teatre (adaptat al nivell del grup).

Horari: Dissabtes de 10 a 14h.

THASIS: 5è i 6è primària (10-12 anys)

Treball: Control i agilitat en el moviment, llenguatge corporal, respiració i impostació de la veu, consciència dels ressonadors, articulació, treball inicial a partir de monòlegs i diàlegs, improvisacions, història del teatre (adaptat al nivell del grup) i iniciació a l’anàlisi de text.

Horari: Dissabtes de 10 a 14h.

ABDARÓ: 1r i 2n ESO (12-14 anys)

Treball: Control i agilitat en el moviment corporal, respiració i impostació de la veu, consciència dels ressonadors, articulació, treball de monòleg, improvisacions, història del teatre (adaptat al nivell del grup) i iniciació a l’anàlisi de text i de les escenes.

Horari: Dissabtes de 10 a 14h.

JONÀS: 3r i 4t ESO (14-16 anys)

Treball: Creació d’un espectacle a partir d’un text pre-existent i a partir de les improvisacions, dramatúrgies i creacions que neixin de la feina feta a classe amb les directrius del professor. És un projecte que requereix molta implicació per part de l’alumne i imprescindible un coneixement previ de les tècniques teatrals.

Horari: Dissabtes de 10 a 14h.

MATATIES (A partir de 17 anys)

Treball: Creació d’un espectacle a partir d’un text escrit. El professor/a actuarà com a director i muntarà l’obra amb els alumnes com a actors. Es treballarà la creació d’un personatge i la relació amb la resta, les diferents situacions dramàtiques i la posada en escena. També es dotarà els alumnes de nocions de producció, direcció tècnica, vestuari i escenografia.

Horari: Dissabtes de 10 a 14h


Els cursos son bianuals. Cada alumne estarà un màxim de dos anys a cada grup per tal de completar els objectius marcats per a cada etapa.

Preus: 48 € mensuals – 43 € mensuals pels socis de Sala Cabanyes.

Professors:

Karin Barbeta, Laura Carbonell, Agnès Esquerra, Ana Martín, Marc Molina, Minerva Prat, Salvador Sànchez, Clàudia Senserrich, Marta Teixidó i Agnès Torrent  

Equip de direcció:

Cap d’estudis: Laura Carbonell

Direcció: Minerva Prat

Full d'inscripcio. Fes click aquí.


AULA DE LECTURA TEATRAL

Temporada 2023-2024
Els dimecres de 8 a 2/4 de 10 del vespre.

El 2006, Carles Maicas, Manuel Rodríguez, Encarna Hernández, Montserrat Horta i Antoni Grau van assistir a unes jornades literàries a Sitges.
A partir de les activitats dutes a terme es van plantejar la necessitat d´organitzar un «club» de lectura teatral per als membres de Sala Cabanyes.
Neixia així «l´aula de lectura teatral», amb la finalitat de perfeccionar la lectura de textos teatrals i poètics i descobrir un altre aspecte del teatre.

Aula de lectura teatral comença doncs un nou curs a partir del mes d’octubre.
L´aula de lectura teatral i literària va a càrrec d´Encarna Hernández i Imma Llorens